אודות מלונות דן

רשת מלונות דן היא הרשת הוותיקה והיוקרתית ביותר בישראל

 

אודות מלונות דן

רשת מלונות דן היא הרשת הוותיקה והיוקרתית ביותר בישראל

 

 
הנהלה

בראש הנהלת מלונות דן מכהן מנכ"ל הרשת, שמדווח לחבר המנהלים. למנכ"ל כפופים ראשי האגפים המקצועיים. בעוד ששיטת הניהול של רשת מלונות דן מתייחסת לכל מלון כמרכז עצמאי, הנמדד ביחס לתוצאות העסקיות והפיננסיות שהוא מציג, כל המלונות ברשת פועלים בהתאם לחזון וליעדים המשותפים של הרשת.

about management

תמונה של יו"ר חבר המנהלים

גדעון פדרמן

יו"ר חבר המנהלים

תמונה של סגן יו"ר חבר המנהלים

עמי פדרמן

סגן יו"ר חבר המנהלים

shlomi tachan

שלומי טחן

מנכ"ל הרשת