אודות מלונות דן

רשת מלונות דן היא הרשת הוותיקה והיוקרתית ביותר בישראל

 

אודות מלונות דן

רשת מלונות דן היא הרשת הוותיקה והיוקרתית ביותר בישראל

 

 
אחריות תאגידית

Ethical Code

                                     מלונות דן - מדיניות השקעה חברתית ואחריות תאגידית 


אנו במלונות דן גאים במחויבותנו למצוינות בפעילות מלונאית השזורה בערכים חברתיים וסביבתיים. 
במסגרת זו,  חרטנו על דגלנו את הקוד האתי של החברה  ואנו פועלים לבחינתו באופן תדיר התואם את השינויים הטכנולוגיים והסביבתיים ויישומו בהגינות וביושרה. 
אלפי עובדינו משתייכים לקהלים, דתות, רקעים וגילאים שונים, ואנו מקפידים על העסקה מגוונת, הוגנת ופלורליסטית ומתן הזדמנויות שוות לעובדת ולעובד.
אנו מטמיעים יישום הנחיות מחמירות לבטיחות סביבת העבודה והאירוח למען גיהות עובדינו ואורחינו. 
הנגשת המתקנים והסביבה המלונאית, לצד מכלול השירותים הניתנים לאורחינו – הינם נר לרגלינו ואנו פועלים תדיר להעמקת התאמה מלאה לצרכיהם של אורחינו המגוונים. 
כחברה הדוגלת במתן שירות מעולה ומעבר לציפיות האורחים, מאמצת החברה עקרונות של שמירה על הסביבה וחסכון באנרגיה בהתנהלות היומיומית  - למען עובדיה, אורחיה והקהילה. 
אנו גאים בהשקעה הסביבתית שלנו למען קידום ערכי הקיימות ויישום שיטות עבודה ירוקה, התייעלות אנרגטית והיערכות לשינויי האקלים, תוך הגנה על משאבי הטבע. 
מדיניות החברה בנושא, כוללת יישומם הקפדני של תקני איכות ובריאות תעסוקתית,  שיפור ועדכון תהליכים פנים ארגוניים והוספת מנגנונים חדשניים להתייעלות.
לצד השקעה בגיוון, שפע ואיכות המזון המוצע לאורחינו והתאמתו לצרכיהם אנו מייחסים חשיבות רבה לשימוש יעיל במשאבי הטבע למניעת בזבוז וייצור יתר ולמיחזור, על ידי הדרכת הצוותים, הנגשת מידע ללקוחות, יישום בקרות ותהליכים להקטנה ולניצול פחת, השקעה בתשתיות אחסון לשמירת הטריות, וטיפול בעודפי המזון, אריזתם והעברתם לנזקקים.
אנו מחויבים ליישום עקרונות הליבה שלעיל ושזירתם באופן שוטף בכל ענפי פעילותנו, לצד בקרה על אופן יישום המדיניות בכלים מדידים.
 

 

                                                                             אחריות תאגידית

 

1. דו"ח אחריות תאגידית 2021

2. נגישות:

רכזת הנגישות בחברה: עו"ד מיטל ברנע
בדוא"ל: Meital.barnea@danhotels.com
בטל' נייח מס': 03-5203918
בטל' נייד מס': 0547529802

 

3. מדיניות משולבת לבטיחות ואיכות הסביבה

 

4. מדיניות העסקת עובדים

 

5. אסיפה כללית של בעלי מניות

 

6. הקוד האתי

 

                                                                             הקוד האתי

 

מבוא 
 

מאז הקמת מדינת ישראל היתה קבוצת "מלונות דן" המובילה בפיתוח תעשיית התיירות והאירוח בישראל.

קבוצת מלונות דן הציבה מאז היווסדה סטנדרטים מלונאיים גבוהים בכל מלונותיה והייתה  לנושאת הדגל בענף המלונאות באמצעות מערך נוהלי העבודה שלה ובזכות הכשרתם המקצועית של עובדיה.

 

הקבוצה רואה בניהול עסקיה ביושר ובהגינות, הקפדה על התנהגות אתית, מתן שירות מעולה ושמירה על חזונה: "להעניק לאורחים שירות מעל למצופה ולטפח העובדים מעל למצופה"- ערכים מחייבים.

 

הקבוצה מאמינה כי להתנהגות אתית עקבית וללא פשרות, חשיבות מכרעת ברכישת אמונם של האורחים והלקוחות (הסוכנים), החברות והעובדים, השותפים העסקיים, הספקים ובעלי המניות.

 

התנהגות אתית זו בכל רובדי העובדים והמנהלים היא המפתח לקיום הקבוצה ולהצלחתה בעבר בהווה ובעתיד.

 

ככלל, כל עובד בקבוצה נדרש לעמוד בסטנדרטים גבוהים של התנהגות אתית, הן במישור האישי הן במישור העסקי.

הדבר מחייב הפגנת אמינות ויושרה בכל תחומי העיסוק ובכל מגע עם העובדים, הקבוצה ובעלי המניות, וכמו כן עם האורחים, עם הלקוחות והספקים, עם הציבור, עם הקהילה העסקית ועם גופים ממשלתיים וציבוריים. הדבר דורש הקפדה על זכויות עובדים – לרבות עובדי קבלני משנה, איסור אפליה ומתן הזדמנות תעסוקתית שווה לכול, הקפדה על בטיחות וגיהות ומניעת הטרדה מינית בעבודה.

 

המנהלים בקבוצה נדרשים להנהיג את צוותיהם ברוח הקוד האתי ולשמש דוגמה אישית בתחום זה.

 

מסמך זה מציג את מדיניות הקבוצה בתחומי הערכים וההתנהגות האתית וכן הנחיות ליישום קוד זה.  

 

הקבוצה תקפיד שכל עובדיה ינהגו על פי הקוד האתי, כמפורט במסמך זה.

 

  

*              כל הזכויות שמורות למלונות דן ©

*              כל מקום שרשום עובד הכוונה היא גם לעובדת

*              כל מקום שרשום מנהל הכוונה היא גם למנהלת

עשרת הדיברות של הקוד האתי – קבוצת "מלונות דן"

 

הערכים, הסטנדרטים וכללי ההתנהגות המחייבים שאימצה קבוצת מלונות דן מרצונה על בסיס המסורת המלונאית הארוכה שלה מהווים למעשה הקוד האתי של הקבוצה.

 

הקבוצה מתחייבת לנהל את עסקיה ביושר ובהגינות מתוך הקפדה על התנהגות אתית, מתן שירות מעולה והטמעת חזונה: "להעניק לאורחים שירות מעל למצופה ולטפח העובדים מעל למצופה".

הערכים והסטנדרטים אשר בקוד האתי של קבוצת מלונות דן הינם :

 1. כיבוד נורמות חוקיות

כיבוד ערכי מדינת ישראל, חוקיה והסכמי העבודה ככללי סף לניהול העסקים.

 

 1. כבוד לעובדים ולסביבת העבודה

איסור אפליה, מתן הזדמנות תעסוקתית שווה לכול, הקפדה על זכויות עובדים וזכויות עובדי קבלני משנה, הקפדה על בטיחות וגיהות ומניעת הטרדה מינית בעבודה.

 

 1. הגינות עסקית 

הגינות במהלך תחרות עסקית, יחס שווה והוגן לאורחים, ללקוחות ולספקים. מתן מידע אמין על מוצרי המלון/הקבוצה, מתן מזכרות ותשורות סמליות לקידום מכירות, קבלת תשר ותשורות מספקים –רק על פי חוק ועל פי נהלי קבוצת מלונות דן.

 

 1. ניגוד עניינים

הימנעות מפעילות העלולה ליצור ניגוד עניינים בין העובד לקבוצת מלונות דן מתוקף התפקיד, מתוקף קשרים עסקיים או מתוקף קרבת משפחה.

   

 1. שימוש בנכסי החברה

שמירה על סודיות מסחרית, שימוש בנכסים החומריים ובמערכות המחשוב והתקשורת לצרכי ביצוע התפקיד בלבד.

 

 1. איסור שימוש במידע פנימי

מאחר שהחברה נסחרת בבורסה חל איסור להשתמש במידע פנים, לרבות שימוש לפי "חוק ניירות ערך תשכ"ח -1968" ותקנותיו.

 

 1. הגנה על הסביבה

פעילות להגנה על איכות הסביבה, שיפור איכות החיים ושילוב העובדים בפעילות זו.

 

 

 • מדיניות משולבת לבטיחות ואיכות הסביבה
  כחברה הדוגלת במתן שירות מעולה ומעל לציפיות, מאמצת החברה עקרונות של שמירה על הסביבה וחסכון באנרגיה בהתנהלות היומיומית - למען עובדיה, אורחיה ותושבי ישראל.

 

 1. קשר עם הקהילה

שיתוף פעולה עם הקהילה אשר בשכנות למלונות ומתקני הקבוצה, מתן תרומות ועידוד העובדים לפעול למען הקהילה.

 

 1. סולידריות וסיוע הדדי

סולידריות בין עובדי קבוצת מלונות דן,עידוד סיוע הדדי בין המערכות בקבוצת מלונות דן ובדיקת אפשרויות הסיוע לעובדים במצוקה.

 

 1. הגנה על החושפים שחיתות או הפרת הקוד האתי

מניעת כל פעילות של נקמה או נקיטת צעדים נגד עובדים שדיווחו על הפרת הקוד האתי או על מעשים שיש בהם מן השחיתות.

 

*      כל הזכויות שמורות למלונות דן ©

*      כל מקום שרשום עובד הכוונה היא גם לעובדת

*      כל מקום שרשום עובד הכוונה היא גם למנהל/ת

מדיניות קבוצת "מלונות דן" באשר להתנהגות אתית

 

עמידה בנורמות של החוק

 

קבוצת מלונות דן רואה בכיבוד ערכי מדינת ישראל ובקיום הנורמות החוקיות – (בין במסגרת חוקי מדינת ישראל ובין במסגרת החוקים הבין-לאומיים החלים עליה) – לא רק משום חובתה החוקית אלא גם משום אמונתה, שכן הקפדה על נורמות אלו מהווה התנהגות עסקית וחברתית נאותה, ההולמת את ערכי הקבוצה ועקרונותיה.

 

כפועל יוצא מתחושת האחריות החברתית של הקבוצה יקפידו מנהליה להידבר עם נציגויות העובדים לרמותיהם ולשתף עמם פעולה ,תקשור קשרים עסקיים רק עם סוכנים וספקים המקיימים את חוקי המדינה בכלל ואת חוקי העבודה החלים עליהם בפרט.

 

 

כבוד לעובדים ולסביבת העבודה

 

הקבוצה אוסרת אפליה על רקע גיל, גזע, עדה, מגדר, דת, לאום, מוגבלות, מין, העדפה מינית, מצב משפחתי או דעה פוליטית. 

 

כל עובד בקבוצה נהנה מזכויות יסוד בסיסיות של כבוד, שוויון, הערכה ועזרה הדדית.

 

כל עובד זכאי לחופש מחשבה, חופש מצפון ולחופש דת. כל עובד רשאי להביע דעתו כל עוד הדבר אינו פוגע ברגשותיהם או בזכויותיהם של אורחי המלון או של עובדים אחרים בקבוצה. 

 

קבוצת מלונות דן,באמצעות מנהליה,תאפשר לכל מנהל,לכל עובד ולכל מועמד לעבודה במלונותיה ובחברות הקשורותעמה הזדמנות שווה לעסוק בכל תחומי העבודה שהחברה עוסקת בהם עפ"י צרכיה.

קידום העובדים יתאפשר במסלולים המקצועיים או הניהוליים על סמך דרישות העיסוק, כישוריו של העובד ובהתאם להכשרה הולמת הנדרשת לתפקיד ולצורכי הקבוצה.  

 

הקבוצה תשלם לעובדיה שכר הוגן ואת כל התנאים הסוציאליים והנלווים לשכר על פי חוק ועל פי הסכמי העבודה הקיבוציים החלים עליה.

 

הקבוצה תקפיד על זכויותיהם של עובדיה הישראלים והזרים ושל עובדי קבלני כוח אדם המועסקים בה  תוך הקפדה מרבית על זכויות העובדים בשירות מילואים וזכויות הנשים בעבודה – הכול על פי החוק ועל פי הסכמי העבודה החלים על העובדים.

 

על העובדים בקבוצה מלונות דן להימנע מכל סוג של התנהגות גסה, אלימה או מאיימת כלפי עובדים או מנהלים אחריםבחברה, ובכלל זה הטרדה מינית ואלימות פיזית או מילולית, וכן כל פעילות העלולה לגרום לאווירה מעליבה, פוגענית או עוינת.

הקבוצה תקפיד על כללי הגיהות והבטיחות התעסוקתיים במלונות ובכל מתקני הקבוצה למען בריאות העובדים ואיכות חיי העבודה.

 

 

*              כל הזכויות שמורות למלונות דן ©

*              כל מקום שרשום עובד הכוונה היא גם לעובדת

*              כל מקום שרשום עובד הכוונה היא גם למנהל/ת

הגינות עסקית

 

הקבוצה שמה לה למטרה לספק לאורחיה ולמוסעדים חוויית אירוח מעל למצופה הצלחת קבוצת מלונות דן בהגשמת מטרה זו תלויה בין השאר גם ביכולתה להקדים את מתחריה.

עם זה, לא כל האמצעים כשרים, וגם באילוצים של תחרות קשה יש להתנהל בהגינות, ביושר ותוך הקפדה על כלליהאתיקה.

לקבוצת מלונות דן מוניטין של חברה הגונה, הוגנת וישרה. כדי להמשיך ולשמור על שמה הטוב של החברה בקרב האורחים, הסוכנים, הלקוחות, השותפים, הספקים, המתחרים ובקרב כלל הציבור, על כל עובד להמשיך ולהקפיד עלעקרונות ההתנהגות הבאים:

 

הוגנות כלפי האורחים וצרכני השרות

יש לנהוג באורחים וצרכני השרות בשוויון, בהוגנות ותוך הקפדה על הגנת פרטיותם.

 

הגינות כלפי לקוחות (סוכנים), חברות וספקים

 

יש לנהוג בלקוחות, בחברות ובספקים בשוויון ובהוגנות.

אם למרות המאמצים נוצרה מחלוקת  עם אורחים, חברות, לקוחות או ספקים, יש לפתור אותה על בסיס של הוגנות ותוך שמירה על האינטרס של קבוצת מלונות דן לטווח הארוך.

 

הקבוצה תקפיד לשלם לסוכניה ולספקיה בזמן, על פי התחייבויותיה החוזיות.

 

יושר ואמון

אין למסור לאורחים, לחברות, ללקוחות, לספקים, לעובדים, לעיתונות או לציבור מידע העלול להונות או להציג מצגשווא באשר למצב מוצרי הקבוצה כגון: חדרים, אולמות, מזון ומשקאות וכדומה – הן מצד איכותם הן מצד היבטים עסקיים אחרים.

 

תחרות לא הוגנת

אין להפיץ מידע כוזב, מטעה או מטיל קלון על מתחרים ועל עסקיהם בכל הקשור ליציבותם, מיומנותם, איכות מוצריהם או אמינותם כספק.

 

קבלת תשורות

נאסר על עובדי קבוצת מלונות דן לקבל תשורות או תשלומים מספקים או מנותני שירות, בין לעצמם בין לקרוביהם.

 

מותר לעובדי קבוצת מלונות דן לקבל תשר ("טיפ", כספי או שווה ערך כספי) במסגרת עבודתם בחברה מאת אורחי המלונות בלבד, ובלבד שאין לתשר זה כל השלכה על העדפת הנותן על פני אחרים ועל שיקולי העובד בקבלת החלטותהקשורות לנותן.

 

 

למען הסר ספק, קבלת תשר מותרת אך ורק:

-  למלונאים המעניקים שירות ישיר לאורח.

-  למנהלים עד רמה של מנהל מחלקה (לרבות מנהל מחלקה), ובלבד שהתשר יחולק לכלל עובדי  

   המחלקה על פי מפתח גלוי וידוע  מראש.

-  מנהלים בכירים, מדרגה מעל מנהלי מחלקות במלון, אינם רשאים לקבל תשר לעצמם.

 

*              כל הזכויות שמורות למלונות דן ©

*              כל מקום שרשום עובד הכוונה היא גם לעובדת

*              כל  מקום שרשום עובד הכוונה היא גם למנהל\ת

מתן תשורות

במסגרת פעולות השיווק וקידום המכירות של קבוצת מלונות דן מותר להציע לאורחים, ללקוחות, ללקוחות פוטנציאליים ולספקים : תשורות צנועות כגון מזכרות, מתנות בערך סמלי, הזמנות לאירועים וכדומה, בתנאי שתשורות אלו חוקיות בארץ ובמדינה שבה הן ניתנות ותואמות את מדיניות הקבוצה ונהליה.

במהלך שיווקי המיועד לחשיפה ולהיכרות של שירותיה המגוונים של הקבוצה מותר לארח מקבלי החלטות ולקוחות פוטנציאליים ולהציג בפניהם את מוצריה.

ניגוד עניינים

בעת קבלת החלטות או ביצוען יש לשקול את טובת הקבוצה או המלון בלבד ולהימנע משיקולי תועלת אישית או קבוצתית או משיקולים הנובעים מיחסים אישיים.

יש להימנע מפעילות העלולה ליצור ניגוד עניינים בין העובד לקבוצה.

דוגמאות לניגוד עניינים:

הזדמנויות עסקיות – הפקת רווחים אישיים או סיוע לאחרים להפיק רווחים מהזדמנויות עסקיות של הקבוצה או משימוש במידע עסקי של קבוצת מלונות דן או מתוקף תפקידו של העובד בקבוצה.

קשרים עסקיים עם חברות אחרות – ניהול עסקים פרטיים עם אורחי מלונות דן או עם לקוחות הקבוצה , המלון, ספקים או מתחרים.  

קשרים אישיים עם גופים אחרים – קבלת החלטות בנושאים הקשורים ליחסי מלונות דן עם גוף אחר כאשר יש קשרים אישיים או שיש עניין אישי בין העובד או קרובי משפחתו לבין אותו גוף.

העסקת קרובי משפחה – העסקת קרובי משפחה מותרת בתנאי שלא יועסקו בכפיפות לקרוביהם באותו אגף או באותה יחידה ארגונית ולאחר שנתקבל אישור מראש של מנהל משאבי אנוש או המשנה למנכ"ל לארגון ומשאבי אנוש במשרד הראשי.

שימוש בנכסי החברה

לקבוצת מלונות דן נכסים חומריים, עסקיים, מסחריים ואחרים. כל שימוש בנכסי החברה ייעשה באופן חוקי ועל פי כללי האתיקה ורק לצורך קידומה העסקי של החברה, כדלהלן:

נכסים חומריים – כל הנכסים החומריים – כגון מוצרים, חומרי גלם, ציוד לייצור ולאספקה של מזון, חומרי ניקוי, ריהוט, ציוד וכדומה – ישמשו אך ורק לקידום פעילותה העסקית של קבוצת מלונות דן. יש לשמור על שלמותם ותקינותם ואין להשתמש בהם לצרכים פרטיים. אין למסרם או להשאילם לאחרים ואין למכור אותם או להיפטר מהם ללא אישור ההנהלה.

מידע מסחרי פנימי - קבוצת מלונות דן מכירה בצורך לשמור על סודיות המידע העסקי ועל סודות מסחריים של הקבוצה. עובדי הקבוצה  יימנעו מגישה למידע חסוי או סודי של הקבוצה ומשימוש במידע זה אלא אם המידע דרוש להם לצורך מילוי תפקידם. כמו כן יימנעו העובדים מהעברת המידע לאחרים (אלא אם הדבר דרוש לצורך מילוי תפקידם ואם הנוגעים בדבר התחייבו לסודיות) במהלך עבודתם בקבוצת מלונות דן או לאחר מכן.

הקבוצה אוסרת על עובדיה להשתמש במידע פנים (מידע "שלא ברשות הציבור") למטרות מסחר במניות החברה או במניות החברות הקשורות עמה או נמצאות בהליכי התקשרות עמה.

 

"אין באמור כדי לגרוע מהוראות החוק לעניין שימוש במידע פנים של הרשת  בהיותה חברה נסחרת בבורסה.

עובדי הקבוצה  ומנהליה מחויבים לקיים את כל הוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו לעניין איסור על שימוש במידע פנים".

 

*              כל הזכויות שמורות למלונות דן ©

*              כל מקום שרשום עובד הכוונה היא גם לעובדת

*              כל  מקום שרשום עובד הכוונה היא גם למנהל\ת

מערכות מחשוב ,שרתים, אתר אינטרנט דואר אלקטרוני ותקשורת – מערכות המחשוב והתקשורת של קבוצת מלונות דן הכוללות מחשבים אישיים, תוכנות ורשתות תקשורת ישמשו לצורכי העבודה בחברה בלבד.

אין להשתמש במערכות אלו לגישה, לאחזור, למשלוח, להפצה, להצגה, לאחסון או להדפסה של מידע שיש בו כדילהוליך שולל, להטריד, להשמיץ, לאיים או מידע שהוא חומר תועבה, גזעני, פורנוגרפי פוגעני או שיש בו כדי לפגוע ברגשות הציבור או חלק ממנו או ברגשות הנמענים, או כל מידע שאינו עולה בקנה אחד עם התנהגות חוקית, מוסרית, מקצועית ואתית.

 

הגנה על איכות הסביבה

קבוצת מלונות דן תשמש גורם פעיל ביישום פעולות להגנה על הסביבה בישראל באמצעות מדיניות איכות סביבתית ארוכת טווח, מִחזור, חיסכון באנרגיה ובמים, שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה, הגברת המודעות בקרב עובדיה ועידודם ליטול אחריות אישית להגנת הסביבה.

 קבוצת מלונות דן תקיים מערכת ניהול ובקרה שתבטיח עמידה בדרישות החקיקה והנהלים בתחום זה, ובתוך כך תבחן סיכונים סביבתיים והזדמנויות סביבתיות, תתייחס לסיכונים הסביבתיים ותדווח עליהם.

 

 

מדיניות משולבת לבטיחות ואיכות הסביבה
מדיניות החברה בנושא, כוללת יישומם הקפדני של תקני איכות ובריאות תעסוקתית, שיפור ועדכון תהליכים פנים ארגוניים והוספת מנגנונים חדשניים להתייעלות.

החברה פועלת לשילוב עובדיה בתהליכי ההתייעלות ולשיתוף אורחי המלונות בהטמעת סטנדרטיים סביבתיים להקטנה מקסימאלית של מפגעים, חסכון באנרגיה, מים וכיו״ב ושמירה על סביבת עבודה בטוחה וצמצום זיהום סביבתי שייגרם כתוצאה מפעילותה, וזאת תוך הגנה על משאבי הטבע, הסביבה והקהילה והקפדה על הוראות הדין.
המדיניות תיושם בהקפדה ובדגש על פעילות קבלני המשנה ונותני השירותים במלונות.
המדיניות תופץ ותוסבר לכל עובדי החברה וספקיה, תועמד בשקיפות לציבור ולבעלי עניין ותיסקר אחת לשנה על-ידי הנהלת החברה למען שיפור ובחינת המשך ההתאמות שיידרשו.

 

 

קשר עם הקהילה

קבוצת מלונות דן רואה עצמה מחויבת לתרום לרווחת הקהילה.

הקבוצה מפעילה מדיניות של תרומה לקהילה בכסף או בשווה כסף וכך תעשה גם בעתיד. כמו כן הקבוצה תקיים מיזמים משותפים עם גורמים בקהילה ותעודד את עובדיה  לפעול למען הקהילה לפי יכולתם.

 

  

 

 

 

סולידריות וסיוע הדדי

לשם השגת יתרונות עסקיים תפעיל הקבוצה מערך סיוע הדדי בין כל המשתייכים לקבוצה : בציוד, בכוח אדם ובחומרי גלם, ועובדיה מתחייבים לסייע ככל האפשר וככל הנדרש.

הקבוצה מסייעת לעובדיה השרויים במצוקה הן בכסף והן בשווה כסף, הכול על פי הוראות החוק והמיסוי, על פי קריטריונים ונהלים שנקבעו או על פי  שיקול דעתה בנסיבות, כל מקרה לגופו.

 

*              כל הזכויות שמורות למלונות דן ©

*              כל מקום שרשום עובד הכוונה היא גם לעובדת

*              כל מקום שרשום עובד הכוונה היא גם למנהל/ת

יישום מדיניות האתיקה

 

 

תחולה

מסמך זה חל על כל עובדי קבוצת מלונות דן ומחייב אותם בכל היבטי פעילותם בחברה, לרבות קבלת החלטות הנוגעות לשירות, מסחר, השקעות, אורחים ולקוחות, שותפים עסקיים, קבלני משנה, ספקים, עובדים ולבעלי המניות ובכל נושא הקשור לעיסוקם בקבוצה.

 

 

הפצת מידע

מסמך זה יופץ ויוטמע בקרב כל העובדים בקבוצה .

עובדים חדשים יקבלו עותק ממסמך זה עם קבלתם לעבודה ויוחתמו על קריאתו הבנתו וקיומו.

המסמך בגרסתו העברית, האנגלית, הערבית והרוסית יופיע באתר הקבוצה ויעודכן מעת לעת, לפי הצורך.

 

אחריות

על כל עובד בקבוצה לקיים את האמור במסמך זה ולפעול ברוחו.

שאלות והבהרות באשר למשמעותו של סעיף כלשהו במסמך או באשר ליישומו ניתן להפנות למנהל הישיר, למנהל משאבי אנוש במתקן/במלון, ו/או למנכ"ל ו/או למשנה למנכ"ל לארגון ומשאבי אנוש בהנהלת הקבוצה.

 

על כל מנהל בקבוצה לוודא שהעובדים הכפופים לו מודעים לקוד האתי ומקיימים אותו.

אחריות זו מחייבת מתן הסברה והדרכה לעובדים כדי להבטיח את הבנתו, הטמעתו וישומו של הקוד האתי.

 

הפרה של הקוד האתי עלולה להביא לנקיטת צעדים משמעתיים כלפי העובד המפר אותו, לרבות פיטורין ונקיטת צעדים משפטיים כלפיו.

 

טיפול בתלונות על הפרת הקוד האתי

כל דיווח או תלונה על הפרה של קוד אתי זה ניתן להפנות למנכ"ל חברה בקבוצה או למנכ"ל המלון או למנהל משאבי אנוש במלון או במתקן החברה או למשנה למנכ"ל לארגון ומשאבי אנוש במשרד הראשי.

 

כל דיווח ייבדק ביסודיות וברגישות מיד עם קבלתו ויתועד בכתב.

עותק מדו"ח התלונה יועבר מיד למשנה למנכ"ל לארגון ולמשאבי אנוש במשרד הראשי.

דו"ח מסכם על הפעילות שננקטה יועבר למשנה למנכ"ל לארגון ולמשאבי אנוש במשרד הראשי בתוך 72 שעות ממועד קבלת התלונה.

 

קבוצת מלונות דן, עובדיה ומנהליה לא יפטרו, ישהו, יאיימו, יטרידו, יפלו לרעה, יתנקמו או ינקטו צעדים משמעתיים כלשהם נגד עובד שדיווח על עובד אחר שהפר את הקוד האתי או על מעשים שיש בהם מן השחיתות.

עם זה, הקבוצה עלולה לנקוט צעדים משמעתיים נגד עובד שמסר דיווח לא נכון ביודעין ושלא בתום לב.

 

הממונה על ביצועו והטמעתו של הקוד האתי

 

הממונה על הטמעתו וביצועו של הקוד האתי יהיה המשנה למנכ"ל לארגון ומשאבי אנוש של קבוצת מלונות דן וניתן להשיגו בטלפון 03-5204004.

 

*        כל הזכויות שמורות למלונות דן ©

*        כל מקום שרשום עובד הכוונה היא גם לעובדת

*        כל מקום שרשום עובד הכוונה היא גם למנהל/ת